Empatija ir juokimasis iš kitų kančios

Užrašas: Juokiuosi iš tavo skausmo
Dauguma žmonių stokoja empatijos ir nesupranta ryšio tarp žmogaus praeities ir dabarties. Atsižvelgiant į tai, kokiame pasaulyje gyvename, nemanau, kad šis teiginys yra labai kontraversiškas.

Daugybė žmonių stokoja empatijos sau, todėl sąmoningai nesuvokia savo emocijų ir veiksmų motyvų – ir dėl to nesugeba empatizuoti kitiems. Dažnai girdžiu žmones sakant: „Ai, jis yra toks labai keistas, smirdantis senis.“ Arba: „Jis buvo toks geras, kai buvo mažas, o dabar jis toks grubus, nesuprantu, kas jam nutiko!“ Arba: „Ji yra kvaila, purvina kalė, kaip apgailėtina.“ Arba: Cha cha, jis toks durnas! Kaip galima taip debiliškai elgtis.“ Ir taip toliau... Juk kokie populiarūs yra video, kur kas nors nugriūva, užsigauna, susižeidžia ar yra sužeistas. Ir kaip populiaru yra apkalbinėti kitus ir iš kitų juoktis.

Kiekvienas žmogus kadaise buvo vaikas. Tačiau labai daug žmonių šį, atrodytų, paprastą faktą pamiršta arba jo nesuvokia. Kadangi jie nėra įsisąmoninę savo pačių praeities, jie kitus žmones mato tik tokius, kokie jie yra šiandien – ir viskas. Jie nesugeba suvokti, kad tas žmogus kadaise buvo vaikas, kuris išgyveno daugybę įvairiausių patirčių, kol tapo tuo žmogumi, kuriuo yra šiandien. Jis juk nenukrito iš dangaus 40 metų amžiaus būdamas bambeklis ar kvailas, ar agresyvus, ar neišprusęs, ar išsigandęs, ar perdėtai trokštantis sekso, ar vienišas – ar protingas, ar šmaikštus, ar empatiškas, ar malonus, ar užjaučiantis. Įvyko DAUGYBĖ ĮVAIRIAUSIŲ dalykų, kol žmogus tapo toks, koks yra šiandien.

Tas „keistas, smirdantis senis“ greičiausiai vaikystėje patytė atstūmimą ir nesirūpinimą, todėl neišmoko tinkamai rūpintis savimi ir neįgavo reikiamų socialinių įgūdžių, todėl jis tikriausiai yra labai vienišas ir smarkiai kenčia.

Tas „grubus vyriškis“ greičiausiai vaikystėje ir vėlesniame gyvenime iš aplinkinių patyrė daugybę smurto ir kontrolės, todėl anksčiau atrodė „malonus“ (kadangi neturėjo kito pasirinkimo, tik paklusti), bet iš tikrųjų buvo labai išsigandęs ir nuskriaustas, o jo grubumas suaugus yra gynybos mechanizmas, saugantis nuo žmonių atakų ir bandymo kontroliuoti.

Ta „purvina, apgailėtina kalė“ greičiausiai neturėjo mylinčių tėvų, kurie ją saugotų ir labai tikėtina, kad patyrė seksualinį smurtą (ir turbūt ne kartą), todėl ji suaugusi bando normalizuoti tai, kas jai nutiko, elgdamasi perdėtai seksualiai ir neturėdama sveikų seksualumo ribų – ir tokiu būdu jaustis reikalinga, vertinga ir mylima.

To „durno debilo“ poreikiai ir preferencijos greičiausiai buvo ignoruojami ir jis buvo verčiamas daryti tai, kas jam nepatinka, ir jis niekada neturėjo gero mokytojo, ir buvo baudžiamas už klaidas, todėl kažkada jo smalsumas buvo sunaikintas ir jis paprasčiausiai pasidavė, disocijuodamasis nuo savo tikrųjų emocijų, interesų ir talentų.

Bandyti suprasti save ir kitus yra daug sunkiau nei pasakyti: „jis toks keistas“ ar: „ji tokia kvaila“.

Žmonės, neįsisąmoninę savo pačių gyvenimo su visomis skaudžiomis patirtimis, yra linkę šaipytis iš kitų, juoktis iš jų skausmo, kitus žeminti ir elgtis su kitais nepagarbiai.

Toks elgesys apie taip besielgiantį žmogų sako du dalykus.

Pirma, šis žmogus jaučiasi nesaugiai ir nėra patenkintas savo paties gyvenimu.

Antra, su juo praeityje buvo elgiamasi taip pat, kaip jis elgiasi su kitais, ir jis šių siaubingų patirčių nėra įsisąmoninęs.

Žmonės juokiasi iš kitų skausmo bei nelaimingumo ir žemina kitus, nes patys nešioja neįsisąmonintą skausmą ir yra nelaimingi – ir neretai patys sąmoningai to net nesupranta.

Kai supranti ir įsisąmonini savo paties skausmą, neįmanoma juoktis iš kitų žmonių kančios ar kitų žaloti.

Saviarcheologija (savityra, gijimas ir augimas) veda į empatiją sau – o tai savo ruožtu veda į empatija kitiems, ypač vaikams.

Radau video, kuris bent jau dalinai iliustruoja šio straipsnio esmę. Jeigu turite 10–15 minučių ir suprantate angliškai, rekomenduoju pažiūrėti.P. S. Empatija nereiškia, kad mes būtinai sutinkame su kito žmogaus veiksmais ir juos palaikome. Empatizuoti – tai yra SUPRASTI, kaip žmogus jaučiasi ir kodėl jis elgiasi taip, kaip elgiasi. Šiek tiek daugiau apie galite paskaityti ankstesniame mano straipsnyje.

Jums rekomenduojame

0 comments