Smurtas prieš vaikus ir jo pasekmės šiandieninėje visuomenėje

VERTIMAS. Darlene Ouimet „Mano asmenybė: apibūdinta kitų“

VERTIMAS. Daniel Mackler „Baimė – judėjimo pirmyn šalutinis produktas“

VERTIMAS. Darlene Ouimet „Jausmų vengimas: pagrindinė priežastis“