Vertybės

Paskutiniame video apie pasitikėjimą savimi sakiau, kad norint savimi pasitikėti adekvačiai, reikėtų aiškiai apibrėžti savo vertybes ir pagal jas gyventi. Tad šiandien pasidalinsiu savo mintimis apie vertybes, kurios yra svarbios man. Kokios jos ir kaip jas apibrėžiu. Galbūt tai bus naudinga ir jums.

Pirma vertybė, kurią laikau viena svarbiausių, yra sąžiningumas arba kitaip – nuoširdumas. Sąžiningumą arba nuoširdumą aš apibrėžiu kaip tiesos sakymą, nemelavimą: pirmiausia sau – ir kitiems. Tai yra tiesos pripažinimas apie save, apie savo praeitį, apie savo veiksmus ir jų motyvus, apie savo baimes, svajones, aistras, apie išgyventus įvykius, apie savo emocijas ir poreikius – kitaip tariant realybės priėmimas: apie save – ir apskritai apie pasaulį. Sąžiningumas taip pat apima atsakomybę už save, t. y. supratimą, kad už savo gyvenimą atsakingas esu aš pats, ir supratimą, kad mano veiksmai turi pasekmes ir už jas atsakingas aš. Kaip jau minėjau, sąžiningumas yra ne tik tiesos sakymas sau, bet ir kitiems. Iš to išplaukia nemelavimas, neapgaudinėjimas, smurto nenaudojimas: tiek fizinio, tiek emocinio, tiek psichologinio, tiek žodinio, kitaip tariant – neagresijos principas... Taip pat iš to išplaukia ir melo, apgaulės, smurto atpažinimas – tiek savo, tiek kitų elgesyje.

Sąžiningumas praktiškai yra saviarcheologijos, savityros, savęs pažinimo šerdis, pamatas, kertinis akmuo, ant kurio stovi išmintingumas, racionalumas, pasitikėjimas savimi, moralumas, sveiki tarpusavio santykiai, laimė.

Kiek sąžiningi esate jūs? Kiek sąžiningi ir nuoširdūs yra jus supantys žmonės? Kaip dėl to viso to jaučiatės?

Kita svarbi vertybė yra drąsa. Drąsą aš apibrėžiu kaip norą ir siekį elgtis sąžiningai, teisingai, nepaisant baimės ar sunkumų. Praktinis pavyzdys būtų tas pats savęs tyrinėjimas, kad ir kaip baisu būtų prisiminti nemalonius dalykus kuriuos esate patyrę ar padarę, priimti savo emocijas, jų neužgniaužti, taip pat pripažinti tiesą apie kitus žmones, apie pasaulį, kad ir kokia ji būtų. Kitas drąsos pavyzdys – tai savo vertybių ir įsitikinimų neišsižadėjimas. Jeigu aš pagrįstai (pabrėžiu – pagrįstai) žinau, kad kažkas yra tiesa ar netiesa arba kad kažkaip elgtis yra teisinga ar neteisinga, tai drąsa yra nebijojimas tą tiesą viešai deklaruoti – tiek teoriškai, tiek praktiškai. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad bet koks smurtas prieš vaikus, kaip ir prieš bet kokį kitą žmogų, yra blogai, žalinga, tai drąsu būtų apie tai kalbėti. O pamačius, kaip mama ar tėvas gatvėje muša savo vaiką, prieiti ir įsikišti; kaip ir kada tai daryti, kad būtų produktyvu, jau kitas klausimas, kurio dabar neaptarinėsiu, bet esmė, manau, aiški. Čia kalbu apie patį drąsos principą, kad reikėtų drąsiai kalbėti apie tai, kuo tiki ir pagal tuos principus elgtis.

Iš drąsos išplaukia pasitikėjimas savimi, moralumas, amoralių ir kitaip agresyvių žmonių identifikavimas ir atsiribojimas nuo jų, sveikų tarpusavio santykių kūrimas.

Ar esate drąsūs? Kodėl? Kaip dėl to jaučiatės?

Kita vertybė yra empatija. Empatija yra įsijautimas į kito žmogaus būseną, jos supratimas. Empatiškas žmogus gerai pažįsta ir supranta save, todėl gerai pažįsta ir supranta kitus. Tai nereiškia, kad kitų veiksmams visada pritaria, ne, tai reiškia, kad jis tuos veiksmus supranta, supranta, kodėl žmogus elgiasi vienaip ar kitaip. Apie empatija ir kuo ji skiriasi nuo simpatijos, esu rašęs plačiau, todėl čia užsimenu tik trumpai. Empatija padeda suprasti žmonių motyvus: tiek gerus, tiek blogus, padeda atpažinti, kurie žmonės yra jums vertingi, o kurie žalingi. Empatija veda į geresnį santykį su savimi, į supratingumą, į produktyvesnį bendravimą su kitais ir į geresnius tarpusavio santykius.

Ar jums sunku suprasti kitų žmonių emocijas? Ar dažnai galite įvardinti, kokias emocijas vienoje ar kitoje situacijoje jaučiate patys ir kodėl?

Dar viena svarbi vertybė yra sąmoningumas arba kitaip – nuovokumas. Sąmoningumas arba nuovokumas yra suvokimas, kas ir kodėl esamuoju momentu su manimi vyksta. Kokie mano poreikiai šiuo momentu yra patenkinti, kokie nepatenkinti, ką jaučiu, iš kur tos emocijos kyla, kokie mano tolesnių veiksmų variantai. Sąmoningumas glaudžiai siejasi su sąžiningumu, empatija, smalsumu. Sąmoningumas yra labai svarbi vertybė bendraujant su kitais. Bendraujant su kitais, sąmoningumas būna 4 lygių:

1. Suprantu, kas vyksta manyje.
2. Suprantu, kas vyksta tavyje.
3. Suprantu, kas vyksta tarp mūsų.
4. Suprantu, kas vyksta aplink mus.

Nuovokus žmogus ne tik girdi pašnekovo žodžius, bet ir pastebi bei supranta jo mimiką, gestus, judesius, pozą, toną ir balso stiprumą, kalbėjimo tempą, tartį, akių kontaktą, leksiką, žodžių prasmės aiškumą ar neaiškumą, ir t. t.

Yra labai daug žmonių, kuriems sudėtingas netgi pirmasis lygis, t. y. kas vyksta manyje. O kokio lygio yra jūsų sąmoningumas? Kaip jums sekasi bendrauti su kitais? Ar jaučiatės suprasti, ar manote, kad suprantate savo pašnekovus? Kaip dėl viso to jaučiatės?

Kita vertybė yra smalsumas. T. y. domėjimasis savimi, kitais ir pasauliu, noras tyrinėti ir suprasti, žinių ir pažinimo troškimas. Iš smalsumo kyla aistra, užsidegimas, entuziazmas. Taip pat smalsumas padeda geriau suprasti savo ir kitų poreikius bei emocijas, pažinti pasaulį, save, kitus žmones, padeda tapti išmintingesniems, padeda kurti sveikesnį santykį su savimi ir kitais, padeda augti, tobulėti.

Kas įdomu jums? Kas jums kelia entuziazmą? Kas yra jūsų varomoji jėga gyvenime?

Dar viena svarbi vertybė yra dosnumas. Dosnumas yra noras padėti kitiems, noras kažką pasauliui duoti. Galbūt kai kam atrodo paradoksalu, tačiau efektyviausiai padėti kitiems galima pirmiausia padedant sau. Na, visi turbūt pažįstate tokių žmonių, ar esate apie juos girdėję, kad pats neturi ką valgyti, bet duoda elgetai prie bažnyčios 5 litus. Tame nėra nieko blogo, tačiau kas gali produktyviau padėti kitiems: Bilas Geitsas (kuris, yra paaukojęs kitiems milijardus dolerių) ar žmogus, kas savaitę atiduodamas elgetai 5 Lt? Ir tikrai nenoriu pasakyti, kad visi turėtume tapti bilais geitsais, tačiau, mano manymu, daug produktyviau būtų pirmiausia pačiam tvirtai atsistoti ant kojų. O kai atsistoji ant kojų – tiek finansiškai, tiek emociškai, – tada galima padėti kitiems daug efektyviau. Ir dosnumas nebūtinai reiškia pinigus. Pagalba, dosnumas dažnai yra tiesiog bendravimas su žmonėmis, arba fizinė pagalba, dalijimasis savo darbu, savo laiku, dėmesiu. Na, pavyzdžiui, aš neatlygintinai verčiu įvairius tekstus, video, knygas, pats rašau tekstus, įrašinėju video – ir viskuo dalinuosi nemokamai.

Tad galite pagalvoti, ką pasauliui galite padovanoti jūs, ir tai tikrai nebūtinai turi būti pinigai...

Taigi, mano manymu, svarbiausios vertybės yra sąžiningumas, drąsa, empatija, sąmoningumas, smalsumas ir dosnumas, iš kurių išplaukia kitos: pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, moralumas, racionalumas, išmintingumas, gebėjimas efektyviai komunikuoti, kantrumas, spontaniškumas, patikimumas (kai tavimi pasitiki), dėkingumas ir kitos.

Ir pabaigai dar keletas klausimų, į kuriuos, manau, būtų naudinga sau atsakyti...

Kokios vertybės svarbiausios jums ir kodėl? Kaip jas apibrėžiate? Ar jomis vadovaujatės savo kasdieniame gyvenime? Kodėl? Kodėl jomis vadovaujatės ar nesivadovaujate? Ar aplink jus esantys žmonės vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis kaip ir jūs? Kaip jaučiatės atsakę ar neatsakę sau į šiuos klausimus?


Šaltiniai ir rekomendacijos:Vertybė, dorybe, laimė

Empatija

Baimė ir priešingas rezultatas

Dėkingumas

Atsakomybės neprisiėmimas

Jums rekomenduojame

0 comments