VERTIMAS. Daniel Mackler „Kiekvienas prievartautojas pats buvo išprievartautas“

KIEKVIENAS PRIEVARTAUTOJAS PATS BUVO IŠPRIEVARTAUTAS

Kiekvienas prievartautojas pats buvo išprievartautas. Tikėtina, kad jie visi buvo išprievartauti fiziškai, bet kad jie visi buvo išprievartauti dvasiškai – nėra abejonės. Niekas, kas pats nebuvo dvasiškai išprievartautas, negalėtų išprievartauti kito. Tai būtų priešinga žmogaus prigimčiai.

Taip pat ir kiekvienas vaikų tvirkintojas pats buvo dvasiškai ištvirkintas, jo asmenybės ribos žiauriai pažeistos valdančiųjų jo likimą, kaip kad ir jų kadaise, kai jie patys buvo pažeidžiami ir kupini ūmių poreikių.

Kiekvienas kankintojas pats buvo kankintas, kiekvienas sadistas pats patyrė sadizmą, o kiekvienas kaltas dėl kraujomaišos pats buvo kraujomaišos auka. Kiekvienas žiaurus kalėjimo sargybinis buvo savo žiaurios šeimos kaliniu, o kiekvienas smurtaujantis sutuoktinis buvo dvasiškai mušamas savo tėvų. Kiekvienas, besimėgaujantis medžiokle, pats buvo dvasiškai medžiojamas dėl malonumo, o kiekvienas, mėgstantis žeminti kitus, pats kadaise buvo įstrigęs pažeminimų rate.

Jeigu norima kada nors sulaužyti iš kartos į kartą besitęsiantį traumavimo ratą, traumos privalo būti išgydytos. Kito kelio nėra.


Originalų tekstą anglų kalba galite rasti čia.

Kiti Danielio Macklerio tekstų vertimai

Jums rekomenduojame

0 comments